k.ú.: 646431 - Hrabětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594130 - Hrabětice NUTS5 CZ0647594130
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1188 10628560
vinice 49 116480
zahrada 260 111729
ovoc. sad 8 93937
travní p. 139 628155
lesní poz les(ne hospodář) 15 149450
lesní poz 351 2161840
vodní pl. rybník 3 10925
vodní pl. tok přirozený 79 401401
vodní pl. tok umělý 50 46294
vodní pl. zamokřená pl. 20 190775
zast. pl. společný dvůr 1 177
zast. pl. zbořeniště 16 3550
zast. pl. 581 403238
ostat.pl. jiná plocha 200 223603
ostat.pl. manipulační pl. 28 20414
ostat.pl. neplodná půda 32 195090
ostat.pl. ostat.komunikace 414 594360
ostat.pl. pohřeb. 1 3957
ostat.pl. silnice 8 20472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24152
ostat.pl. zeleň 28 13451
Celkem KN 3474 16042010
Par. DKM 2475 15612697
Par. KMD 998 429254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 309
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 530
LV 554
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2016
DKM 1:1000 17.07.2012 část extravilánu (část vyloučená z JPÚ)
DKM-KPÚ 22.05.2010 1:1000 02.06.2010 *) JPÚ část extravilánu (upřesnění přídělů)
Ins. A 1:2000 01.01.1956 17.07.2012 extravilán
S-SK ŠD 1:1250 1915 16.05.2016 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 16.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.