k.ú.: 646776 - Střelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540056 - Střelice NUTS5 CZ0324540056
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 3313553
zahrada 65 41706
travní p. 29 131900
lesní poz les s budovou 10 403
lesní poz 27 1200088
vodní pl. nádrž umělá 2 12584
vodní pl. rybník 4 46013
vodní pl. tok přirozený 3 10618
vodní pl. zamokřená pl. 3 10541
zast. pl. zbořeniště 1 184
zast. pl. 95 29346
ostat.pl. jiná plocha 93 102956
ostat.pl. manipulační pl. 5 14088
ostat.pl. neplodná půda 38 72001
ostat.pl. ostat.komunikace 40 64284
ostat.pl. silnice 5 42043
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 481 5092326
EN 1 5136
PK 396 1907366
GP 187 2626098
Celkem ZE 584 4538600
Par. DKM 252 132076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 22
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 143
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.05.2017
ZMVM 1:2000 01.01.1991
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 14:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.