k.ú.: 646806 - Ostrov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548359 - Ostrov NUTS5 CZ0631548359
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1368450
zahrada 76 55801
travní p. 129 497730
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz mez, stráň 2 613
lesní poz 78 334816
vodní pl. nádrž umělá 2 2451
vodní pl. tok přirozený 5 22050
vodní pl. tok umělý 1 66
vodní pl. zamokřená pl. 1 237
zast. pl. 95 35475
ostat.pl. dráha 1 16828
ostat.pl. jiná plocha 42 16254
ostat.pl. manipulační pl. 10 18735
ostat.pl. neplodná půda 77 65045
ostat.pl. ostat.komunikace 37 44821
ostat.pl. silnice 11 45492
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 402
Celkem KN 718 2525320
Par. KMD 718 2525320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
LV 110
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 15:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.