k.ú.: 647233 - Hradec nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572691 - Hradec nad Svitavou NUTS5 CZ0533572691
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 619 14863508
zahrada 1023 601239
ovoc. sad 19 39554
travní p. 423 2866875
lesní poz ostat.komunikace 1 348
lesní poz 171 3771134
vodní pl. nádrž umělá 4 16684
vodní pl. tok přirozený 11 105617
vodní pl. tok umělý 6 47377
zast. pl. společný dvůr 8 5562
zast. pl. zbořeniště 22 11266
zast. pl. 837 257068
ostat.pl. dráha 6 234076
ostat.pl. jiná plocha 239 284360
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 210 257859
ostat.pl. neplodná půda 45 26905
ostat.pl. ostat.komunikace 463 710553
ostat.pl. pohřeb. 1 3120
ostat.pl. silnice 61 305788
ostat.pl. skládka 4 82964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18033
ostat.pl. zeleň 66 200271
Celkem KN 4248 24710288
Par. DKM 4189 23162688
Par. KMD 59 1547600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 223
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 315
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 785
byt.z. byt 75
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 12
Celkem JED 101
LV 986
spoluvlastník 1465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.2013
KMD 1:1000 14.04.2013
DKM-KPÚ 13.10.2010 1:1000 12.11.2010 *)
DKM-KPÚ 23.08.2006 1:1000 23.11.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.