k.ú.: 647420 - Hradešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556319 - Hradešice NUTS5 CZ0322556319
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1813 5651515
zahrada 145 76155
ovoc. sad 1 2067
travní p. 229 371049
lesní poz 80 506888
vodní pl. nádrž umělá 2 2986
vodní pl. rybník 3 8324
vodní pl. tok umělý 96 17470
vodní pl. zamokřená pl. 5 10484
zast. pl. zbořeniště 4 2028
zast. pl. 192 91799
ostat.pl. jiná plocha 55 44300
ostat.pl. manipulační pl. 20 43753
ostat.pl. neplodná půda 91 48342
ostat.pl. ostat.komunikace 50 67565
ostat.pl. pohřeb. 1 1226
ostat.pl. silnice 8 78141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 348
ostat.pl. zeleň 1 65
Celkem KN 2799 7024505
Par. KMD 2799 7024505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 109
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 188
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 21
LV 224
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2012
S-SK GS 1:2880 1837 24.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.