k.ú.: 647519 - Hradištko u Sadské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537179 - Hradištko NUTS5 CZ0208537179
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 683 2696848
zahrada 387 300568
ovoc. sad 18 66765
travní p. školka 10 16189
travní p. 190 363672
lesní poz les s budovou 42 2195
lesní poz ostat.komunikace 1 2694
lesní poz 803 13507879
vodní pl. nádrž umělá 13 16468
vodní pl. tok přirozený 5 32062
vodní pl. tok umělý 84 44077
vodní pl. zamokřená pl. 31 39483
zast. pl. 940 175177
ostat.pl. dálnice 15 102398
ostat.pl. jiná plocha 274 199045
ostat.pl. manipulační pl. 22 21216
ostat.pl. neplodná půda 33 17527
ostat.pl. ostat.komunikace 278 397905
ostat.pl. pohřeb. 1 2831
ostat.pl. silnice 30 197607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 21115
ostat.pl. zeleň 3 1824
Celkem KN 3873 18225545
Par. KMD 3873 18225545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 265
č.p. rod.rekr 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 345
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 967
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1130
spoluvlastník 1881

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
THM-V 1:2000 01.02.1972 27.04.2017 01.02.1972
S-SK GS 1842 31.01.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 18:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.