k.ú.: 647543 - Hradištko pod Medníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539252 - Hradištko NUTS5 CZ020A539252
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 1801888
zahrada 1886 1273591
ovoc. sad 27 70882
travní p. 415 523205
lesní poz les s budovou 368 13009
lesní poz 337 5938423
vodní pl. nádrž umělá 1 301
vodní pl. rybník 1 3605
vodní pl. tok přirozený 14 886796
zast. pl. zbořeniště 13 1728
zast. pl. 2460 264217
ostat.pl. dráha 4 1631
ostat.pl. jiná plocha 396 218766
ostat.pl. manipulační pl. 53 54510
ostat.pl. neplodná půda 166 171234
ostat.pl. ostat.komunikace 484 430410
ostat.pl. silnice 13 55851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 212 158132
ostat.pl. zeleň 41 16152
Celkem KN 7221 11884331
Par. KMD 7221 11884331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 579
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1520
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 192
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 2772
byt.z. byt 66
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 73
LV 2797
spoluvlastník 3681

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 19:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.