k.ú.: 647560 - Hradišťko I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533858 - Veltruby NUTS5 CZ0204533858
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 1347432
zahrada 233 127611
ovoc. sad 2 2708
travní p. 31 119381
lesní poz 40 218400
vodní pl. nádrž umělá 32 386079
vodní pl. rybník 4 7711
vodní pl. tok přirozený 59 203384
vodní pl. tok umělý 2 13068
vodní pl. zamokřená pl. 15 45908
zast. pl. společný dvůr 9 2581
zast. pl. zbořeniště 5 3696
zast. pl. 260 88901
ostat.pl. dráha 3 22564
ostat.pl. jiná plocha 43 96239
ostat.pl. manipulační pl. 13 32091
ostat.pl. neplodná půda 74 32557
ostat.pl. ostat.komunikace 130 81786
ostat.pl. silnice 2 13707
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9802
ostat.pl. zeleň 47 24390
Celkem KN 1388 2879996
Par. KMD 1388 2879996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo jiná st. 2
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 258
LV 343
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
S-SK GS 1:2880 1841 19.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 19:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.