k.ú.: 647608 - Hracholusky u Prachatic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550221 - Hracholusky NUTS5 CZ0315550221
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 4229247
zahrada 73 51749
ovoc. sad 4 26754
travní p. 107 1382534
lesní poz 50 1559146
vodní pl. nádrž umělá 5 14057
vodní pl. rybník 1 43171
vodní pl. tok přirozený 14 32100
vodní pl. tok umělý 33 36800
zast. pl. zbořeniště 4 813
zast. pl. 181 77216
ostat.pl. jiná plocha 62 41656
ostat.pl. manipulační pl. 72 64310
ostat.pl. neplodná půda 86 109130
ostat.pl. ostat.komunikace 141 348135
ostat.pl. silnice 4 76983
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4461
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3095
ostat.pl. zeleň 3 222
Celkem KN 1075 8101579
Par. DKM 496 6300008
Par. KMD 579 1801571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 89
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 168
byt.z. byt 14
obč.z. byt 19
obč.z. garáž 12
Celkem JED 45
LV 230
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
DKM-KPÚ 05.06.2006 1:1000 20.07.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 03:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.