k.ú.: 647675 - Trojmezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554553 - Hranice NUTS5 CZ0411554553
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 285808
zahrada 14 9484
travní p. 317 3822409
lesní poz 203 2622436
vodní pl. nádrž umělá 7 20429
vodní pl. tok přirozený 23 29140
vodní pl. tok umělý 9 22278
zast. pl. zbořeniště 14 3322
zast. pl. 35 10961
ostat.pl. jiná plocha 52 137625
ostat.pl. manipulační pl. 6 25736
ostat.pl. neplodná půda 45 77611
ostat.pl. ostat.komunikace 146 108568
ostat.pl. silnice 4 30580
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11735
Celkem KN 893 7218122
Par. KMD 893 7218122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
LV 40
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 17.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 18:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.