k.ú.: 647969 - Hrbov u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 727 1797913
zahrada 80 55444
travní p. 354 526269
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 321 765756
vodní pl. nádrž umělá 1 409
vodní pl. rybník 5 71759
vodní pl. tok umělý 10 3832
zast. pl. zbořeniště 2 83
zast. pl. 114 35923
ostat.pl. jiná plocha 17 7310
ostat.pl. manipulační pl. 33 26240
ostat.pl. neplodná půda 161 56457
ostat.pl. ostat.komunikace 82 47799
ostat.pl. silnice 4 16213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3820
Celkem KN 1915 3415275
Par. KMD 1915 3415275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 101
LV 125
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 15:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.