k.ú.: 647993 - Hrčava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598232 - Hrčava NUTS5 CZ0802598232
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 90020
zahrada 118 77251
travní p. mez, stráň 3 7852
travní p. 310 843296
lesní poz 89 1714437
vodní pl. nádrž přírodní 4 714
vodní pl. tok přirozený 4 1313
vodní pl. zamokřená pl. 1 507
zast. pl. zbořeniště 2 401
zast. pl. 122 43580
ostat.pl. jiná plocha 52 39491
ostat.pl. neplodná půda 15 6776
ostat.pl. ostat.komunikace 42 37122
ostat.pl. pohřeb. 1 981
ostat.pl. silnice 1 26431
ostat.pl. zeleň 1 90
Celkem KN 802 2890262
Par. DKM 466 2148967
Par. KMD 336 741295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 94
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 119
LV 188
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2022 obnova KO novým mapováním (na části JPÚ z r. 2001)
KMD 1:1000 02.10.2009 05.05.2022
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.10.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.