k.ú.: 648078 - Hrdlovka-Nový Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567779 - Osek NUTS5 CZ0426567779
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 578287
zahrada 1 1322
travní p. 24 59848
lesní poz les(ne hospodář) 2 96088
lesní poz 9 67077
vodní pl. tok přirozený 3 16562
vodní pl. zamokřená pl. 4 9394
zast. pl. 4 479
ostat.pl. dráha 3 30628
ostat.pl. jiná plocha 83 4383856
ostat.pl. manipulační pl. 16 32290
ostat.pl. neplodná půda 11 12940
ostat.pl. ostat.komunikace 9 13063
ostat.pl. silnice 4 37046
Celkem KN 186 5338880
Par. KMD 186 5338880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 4
LV 18
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 17:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.