k.ú.: 648159 - Hrobce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564893 - Hrobce NUTS5 CZ0423564893
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 53
orná půda 204 1035972
zahrada 121 51052
ovoc. sad 1 5029
travní p. 21 16842
lesní poz 4 16218
vodní pl. nádrž umělá 1 299
vodní pl. tok přirozený 2 92957
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 2 12218
zast. pl. 245 69688
ostat.pl. dráha 14 59481
ostat.pl. jiná plocha 15 4520
ostat.pl. manipulační pl. 9 9367
ostat.pl. neplodná půda 16 21631
ostat.pl. ostat.komunikace 49 32861
ostat.pl. silnice 8 25098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13052
ostat.pl. zeleň 11 1754
Celkem KN 729 1468162
Par. DKM 729 1468162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 243
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 7
LV 225
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2009 OKO mimo PÚ - DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 19.02.1998 1:1000 31.12.1999 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1900 25.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.