k.ú.: 648396 - Zbečník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 765560
zahrada 397 224963
ovoc. sad 28 91890
travní p. 434 1637473
lesní poz ostat.komunikace 1 295
lesní poz 358 1466589
vodní pl. nádrž umělá 3 2926
vodní pl. tok přirozený 17 17027
vodní pl. tok umělý 3 1714
zast. pl. společný dvůr 2 385
zast. pl. zbořeniště 7 2848
zast. pl. 590 163458
ostat.pl. dráha 1 13103
ostat.pl. jiná plocha 136 82887
ostat.pl. manipulační pl. 28 46558
ostat.pl. neplodná půda 54 46168
ostat.pl. ostat.komunikace 447 155380
ostat.pl. silnice 44 57345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9366
ostat.pl. zeleň 6 12373
Celkem KN 2653 4798308
Par. DKM 2653 4798308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 322
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 146
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 563
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 32
LV 637
spoluvlastník 923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2000
ZMVM 1:1000 01.09.1987 30.10.2000 na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.10.1952 30.10.2000 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.