k.ú.: 648426 - Velké Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547646 - Velké Poříčí NUTS5 CZ0523547646
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 3208279
zahrada 722 497454
ovoc. sad 4 10831
travní p. 737 1264955
lesní poz 269 1096231
vodní pl. nádrž umělá 31 65494
vodní pl. rybník 3 3110
vodní pl. tok přirozený 86 86666
vodní pl. tok umělý 43 19534
vodní pl. zamokřená pl. 2 268
zast. pl. společný dvůr 13 4601
zast. pl. zbořeniště 50 4178
zast. pl. 962 333082
ostat.pl. dráha 12 86713
ostat.pl. jiná plocha 293 239278
ostat.pl. manipulační pl. 52 64780
ostat.pl. neplodná půda 100 102481
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 732
ostat.pl. ostat.komunikace 496 217376
ostat.pl. pohřeb. 1 5994
ostat.pl. silnice 37 77980
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 22464
ostat.pl. zeleň 16 35505
Celkem KN 4445 7447986
Par. DKM 4445 7447986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 566
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 132
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 9
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 939
byt.z. byt 232
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 22
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 260
LV 1243
spoluvlastník 2098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.07.2003
ZMVM 1:2000 01.09.1987 03.07.2003 na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1952 03.07.2003 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 19:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.