k.ú.: 648451 - Malá Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 361302
zahrada 54 36963
ovoc. sad 1 3530
travní p. 90 304724
lesní poz 13 95262
vodní pl. rybník 1 17749
vodní pl. tok přirozený 12 5355
vodní pl. tok umělý 33 6751
zast. pl. zbořeniště 3 909
zast. pl. 52 16352
ostat.pl. jiná plocha 25 24403
ostat.pl. neplodná půda 11 3359
ostat.pl. ostat.komunikace 27 21499
ostat.pl. silnice 2 9063
ostat.pl. zeleň 4 16263
Celkem KN 372 923484
Par. DKM 1 221
Par. KMD 371 923263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 84
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2009
S-SK GS 1:2880 1840 30.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 07:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.