k.ú.: 648574 - Hrubá Skála - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577146 - Hrubá Skála NUTS5 CZ0514577146
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 1418278
zahrada 405 281779
ovoc. sad 150 930999
travní p. 1177 2065046
lesní poz les s budovou 4 193
lesní poz 625 5731961
vodní pl. nádrž přírodní 3 4861
vodní pl. nádrž umělá 12 37888
vodní pl. rybník 10 333187
vodní pl. tok přirozený 55 27267
vodní pl. tok umělý 125 33742
vodní pl. zamokřená pl. 37 77226
zast. pl. zbořeniště 17 3579
zast. pl. 547 124610
ostat.pl. jiná plocha 94 81429
ostat.pl. manipulační pl. 58 36551
ostat.pl. neplodná půda 107 139541
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 709
ostat.pl. ostat.komunikace 252 242682
ostat.pl. pohřeb. 2 1701
ostat.pl. silnice 111 159124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 11291
ostat.pl. zeleň 9 12632
Celkem KN 4230 11756276
Par. KMD 4230 11756276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 188
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 104
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 540
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 729
spoluvlastník 1167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.