k.ú.: 648604 - Hrubá Vrbka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586196 - Hrubá Vrbka NUTS5 CZ0645586196
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3365 5077528
zahrada 290 163549
ovoc. sad 3 11098
travní p. 1529 5277091
lesní poz 42 1972292
vodní pl. tok přirozený 52 121040
zast. pl. společný dvůr 2 160
zast. pl. zbořeniště 17 2965
zast. pl. 515 142876
ostat.pl. jiná plocha 87 19225
ostat.pl. manipulační pl. 242 73918
ostat.pl. neplodná půda 164 29948
ostat.pl. ostat.komunikace 454 206050
ostat.pl. pohřeb. 3 3039
ostat.pl. silnice 152 53848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 20159
ostat.pl. zeleň 23 3918
Celkem KN 6991 13178704
Par. KMD 6991 13178704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 129
Celkem BUD 418
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 941
spoluvlastník 1700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
KM-D 1:1000 15.12.2000 18.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 17:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.