k.ú.: 648639 - Hrubšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 923 2495896
zahrada 177 69979
ovoc. sad 74 28971
travní p. 294 825895
lesní poz 432 693776
vodní pl. nádrž umělá 1 2330
vodní pl. tok přirozený 6 82971
vodní pl. zamokřená pl. 1 10881
zast. pl. společný dvůr 31 3128
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 197 70448
ostat.pl. jiná plocha 54 53289
ostat.pl. manipulační pl. 82 61200
ostat.pl. neplodná půda 324 313196
ostat.pl. ostat.komunikace 241 80744
ostat.pl. silnice 8 17233
ostat.pl. zeleň 1 122
Celkem KN 2848 4810333
Par. DKM 2848 4810333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 4
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 178
LV 289
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2016
DKM 1:1000 14.12.2015
ZMVM 1:2000 01.02.1982 14.12.2015 1:1000,1:2000
THM-G 1:2000 01.01.1969 24.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 21:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.