k.ú.: 648698 - Hruškové Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 77
orná půda 218 1794557
zahrada 364 177447
ovoc. sad 1 379
travní p. 114 133817
lesní poz 9 67640
vodní pl. nádrž přírodní 2 1675
vodní pl. nádrž umělá 21 27599
vodní pl. rybník 1 1663
vodní pl. tok přirozený 8 5390
zast. pl. 652 215699
ostat.pl. dráha 2 32905
ostat.pl. jiná plocha 188 139551
ostat.pl. manipulační pl. 92 172935
ostat.pl. mez, stráň 3 150
ostat.pl. neplodná půda 33 22514
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3927
ostat.pl. ostat.komunikace 224 223199
ostat.pl. silnice 4 50846
ostat.pl. zeleň 120 68273
Celkem KN 2058 3140243
Par. DKM 2058 3140243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 21
č.e. garáž 188
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 150
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 642
byt.z. byt 156
obč.z. byt 34
obč.z. rozest. 17
Celkem JED 207
LV 796
spoluvlastník 1249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2002
ZMVM 1:1000 01.04.1983 30.01.2002
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.