k.ú.: 648701 - Hrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584487 - Hrušky NUTS5 CZ0644584487
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4656 12184558
vinice 545 1447885
zahrada 714 316975
ovoc. sad 92 317639
lesní poz les(ne hospodář) 79 126460
lesní poz 16 52025
vodní pl. nádrž umělá 3 9909
vodní pl. tok přirozený 55 32898
vodní pl. zamokřená pl. 3 5945
zast. pl. společný dvůr 65 40767
zast. pl. zbořeniště 20 4272
zast. pl. 927 306475
ostat.pl. dobývací prost. 25 6917
ostat.pl. dráha 3 187489
ostat.pl. jiná plocha 266 104059
ostat.pl. manipulační pl. 99 74961
ostat.pl. neplodná půda 5 10915
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 292
ostat.pl. ostat.komunikace 1232 439086
ostat.pl. pohřeb. 1 4297
ostat.pl. silnice 27 176656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17918
ostat.pl. zeleň 38 43785
Celkem KN 8882 15912183
Par. DKM 8882 15912183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 432
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 169
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
Celkem BUD 910
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 1650
spoluvlastník 2614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.09.2009 Z-10000/2009-704
ZMVM 1:2000 15.04.1982 02.09.2009 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.04.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 12:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.