k.ú.: 648728 - Hrušky u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593079 - Hrušky NUTS5 CZ0646593079
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 4436397
vinice 1 159
zahrada 282 167450
ovoc. sad 10 36028
travní p. 47 131603
lesní poz 3 15844
vodní pl. nádrž umělá 3 2068
vodní pl. rybník 2 9508
vodní pl. tok přirozený 4 34264
vodní pl. zamokřená pl. 1 257
zast. pl. společný dvůr 4 504
zast. pl. zbořeniště 5 585
zast. pl. 483 142748
ostat.pl. jiná plocha 85 44786
ostat.pl. manipulační pl. 85 50012
ostat.pl. neplodná půda 123 44943
ostat.pl. ostat.komunikace 100 154870
ostat.pl. silnice 16 28202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9130
ostat.pl. zeleň 54 157728
Celkem KN 2030 5467086
Par. DKM 2030 5467086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 204
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 49
Celkem BUD 391
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 4
Celkem JED 22
LV 520
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 29.11.2016 1:1000 29.11.2016 *) KoPÚ v k.ú. s již existující DKM
DKM 1:1000 01.12.1997 29.11.2016 zavedení DKM přímo z podkladů měření pro ZMVM
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.12.1997 28.02.1824 1:2880, zavedení DKM přímo z měření pro ZMVM - to nebylo zvlášť zavedeno


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.