k.ú.: 648990 - Hřibojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579301 - Hřibojedy NUTS5 CZ0525579301
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 2445295
zahrada 114 207456
ovoc. sad 1 3236
travní p. 70 403366
lesní poz 43 593601
vodní pl. nádrž umělá 5 18960
vodní pl. tok přirozený 17 6265
vodní pl. tok umělý 7 8114
zast. pl. zbořeniště 9 3180
zast. pl. 101 50463
ostat.pl. jiná plocha 69 101814
ostat.pl. manipulační pl. 11 38105
ostat.pl. neplodná půda 34 42001
ostat.pl. ostat.komunikace 89 119638
ostat.pl. silnice 3 38740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1145
Celkem KN 668 4081379
Par. DKM 668 4081379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 131
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:1000 2010 06.12.2010
DKM-KPÚ 03.12.2010 1:1000 06.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 06.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 20:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.