k.ú.: 649023 - Hřibsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 3160360
zahrada 83 54207
ovoc. sad 46 158344
travní p. 35 48071
lesní poz 13 36333
vodní pl. nádrž umělá 4 1674
vodní pl. tok přirozený 26 6778
vodní pl. tok umělý 42 15826
zast. pl. společný dvůr 12 2136
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 95 43112
ostat.pl. jiná plocha 40 37947
ostat.pl. manipulační pl. 35 39982
ostat.pl. neplodná půda 1 101
ostat.pl. ostat.komunikace 64 34946
ostat.pl. silnice 49 82265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4693
Celkem KN 965 3726810
Par. DKM 965 3726810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 93
LV 143
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.07.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 19:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.