k.ú.: 649147 - Hřivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566217 - Hřivice NUTS5 CZ0424566217
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 4562
orná půda 807 3071668
chmelnice 92 493914
zahrada 204 114770
ovoc. sad 5 13553
travní p. mez, stráň 9 4931
travní p. 149 218869
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 82 1940716
vodní pl. nádrž umělá 1 561
vodní pl. tok přirozený 24 34459
vodní pl. tok umělý 20 4562
vodní pl. zamokřená pl. 5 989
zast. pl. společný dvůr 4 1120
zast. pl. zbořeniště 2 145
zast. pl. 277 106753
ostat.pl. dráha 8 90700
ostat.pl. jiná plocha 70 38547
ostat.pl. manipulační pl. 38 32394
ostat.pl. neplodná půda 115 100763
ostat.pl. ostat.komunikace 130 85014
ostat.pl. pohřeb. 1 4376
ostat.pl. silnice 19 84901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3606
ostat.pl. zeleň 36 5943
Celkem KN 2110 6457903
Par. DKM 48 19696
Par. KMD 2062 6438207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 172
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 276
LV 282
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2017
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1841 31.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.