k.ú.: 649198 - Hubenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570231 - Lhota pod Libčany NUTS5 CZ0521570231
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1083212
zahrada 47 37203
travní p. 9 21158
vodní pl. nádrž umělá 4 4848
vodní pl. tok přirozený 2 5606
zast. pl. společný dvůr 2 267
zast. pl. 45 29109
ostat.pl. jiná plocha 3 1591
ostat.pl. neplodná půda 1 1161
ostat.pl. ostat.komunikace 20 16109
ostat.pl. silnice 16 10838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1310
ostat.pl. zeleň 4 5496
Celkem KN 229 1217908
Par. DKM 229 1217908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 76
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.06.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.06.2003
S-SK GS 1:2000 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.