k.ú.: 649473 - Hunčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 2148416
zahrada 68 42827
ovoc. sad 2 3438
travní p. 183 271475
lesní poz 42 151268
vodní pl. nádrž umělá 1 2756
vodní pl. tok přirozený 7 1222
vodní pl. zamokřená pl. 2 1708
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 62 39824
ostat.pl. jiná plocha 39 71651
ostat.pl. manipulační pl. 14 30388
ostat.pl. neplodná půda 31 6501
ostat.pl. ostat.komunikace 112 39949
ostat.pl. silnice 50 38975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8918
ostat.pl. zeleň 1 45
Celkem KN 1026 2859384
Par. DKM 1026 2859384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 55
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 74
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1985 24.11.2009 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 14:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.