k.ú.: 649562 - Hůrka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 2432982
zahrada 197 216303
ovoc. sad 2 9104
travní p. mez, stráň 3 5028
travní p. 115 247935
lesní poz 186 1254619
vodní pl. nádrž umělá 1 1005
vodní pl. tok přirozený 2 5034
vodní pl. tok umělý 11 3697
vodní pl. zamokřená pl. 7 8263
zast. pl. společný dvůr 1 394
zast. pl. 191 60437
ostat.pl. jiná plocha 43 14810
ostat.pl. manipulační pl. 18 12348
ostat.pl. mez, stráň 4 3103
ostat.pl. neplodná půda 14 5798
ostat.pl. ostat.komunikace 61 49754
ostat.pl. silnice 37 56634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9736
ostat.pl. zeleň 3 2815
Celkem KN 1325 4399799
Par. DKM 1325 4399799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 60
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 178
LV 272
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 15.07.1994 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.