k.ú.: 649597 - Blato u Hůrek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1986680
zahrada 29 11058
travní p. 313 1755640
lesní poz les s budovou 6 189
lesní poz 197 3312082
vodní pl. rybník 9 68449
vodní pl. tok přirozený 2 515
vodní pl. tok umělý 34 36227
vodní pl. zamokřená pl. 18 59934
zast. pl. zbořeniště 1 70
zast. pl. 180 32630
ostat.pl. dráha 5 34331
ostat.pl. jiná plocha 122 97723
ostat.pl. manipulační pl. 46 33350
ostat.pl. neplodná půda 20 26308
ostat.pl. ostat.komunikace 67 73864
ostat.pl. silnice 24 56017
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 17876
ostat.pl. zeleň 5 238
Celkem KN 1287 7603181
Par. KMD 1287 7603181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 88
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 178
LV 192
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1828 15.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2022 17:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.