k.ú.: 649643 - Hůrky u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559849 - Hůrky NUTS5 CZ0326559849
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 2908
orná půda 133 1162134
zahrada 277 175431
travní p. mez, stráň 26 22472
travní p. 147 484663
lesní poz 79 9904187
vodní pl. nádrž umělá 1 2588
vodní pl. rybník 2 5657
vodní pl. tok přirozený 15 15210
zast. pl. 294 50159
ostat.pl. jiná plocha 108 111688
ostat.pl. manipulační pl. 4 3568
ostat.pl. neplodná půda 8 1147
ostat.pl. ostat.komunikace 52 75516
ostat.pl. pohřeb. 1 1153
ostat.pl. silnice 2 50018
ostat.pl. zeleň 1 514
Celkem KN 1152 12069013
Par. DKM 1152 12069013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 288
LV 302
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2012
THM-G 1:2000 30.06.1979 11.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.