k.ú.: 649767 - Huslenky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542784 - Huslenky NUTS5 CZ0723542784
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1327 2363530
zahrada 466 324036
travní p. mez, stráň 12 27805
travní p. 4710 10978544
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 1256 18969924
vodní pl. nádrž umělá 5 4980
vodní pl. tok přirozený 53 222409
vodní pl. tok umělý 16 1194
vodní pl. zamokřená pl. 23 15727
zast. pl. zbořeniště 126 15221
zast. pl. 1469 260166
ostat.pl. dráha 3 58707
ostat.pl. jiná plocha 326 149822
ostat.pl. manipulační pl. 75 58909
ostat.pl. neplodná půda 964 1065466
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 457
ostat.pl. ostat.komunikace 512 416306
ostat.pl. pohřeb. 2 2813
ostat.pl. silnice 48 107000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7916
ostat.pl. zeleň 10 16069
Celkem KN 11409 35067046
Par. KMD 11409 35067046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 327
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 442
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 407
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1431
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 3
Celkem JED 16
LV 1744
spoluvlastník 2857

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.05.2022 13:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.