k.ú.: 650391 - Valštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597635 - Město Albrechtice NUTS5 CZ0801597635
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 124 88167
travní p. mez, stráň 3 618
travní p. 254 4203040
lesní poz 48 1094772
vodní pl. tok přirozený 28 25592
zast. pl. společný dvůr 1 388
zast. pl. zbořeniště 37 11934
zast. pl. 68 16782
ostat.pl. jiná plocha 42 30263
ostat.pl. manipulační pl. 2 5675
ostat.pl. neplodná půda 136 289968
ostat.pl. ostat.komunikace 41 54047
ostat.pl. pohřeb. 1 905
ostat.pl. silnice 8 15838
Celkem KN 793 5837989
Par. DKM 587 5466672
Par. KMD 206 371317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 98
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.10.2021 Na části k. ú.
KMD 1:1000 12.06.2017
S-SK ŠS 1:5000 1836 12.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.