k.ú.: 650544 - Chabičov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505188 - Šternberk NUTS5 CZ0712505188
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1059903
zahrada 85 56428
travní p. 167 1122555
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz 84 8781738
vodní pl. nádrž umělá 1 530
vodní pl. tok přirozený 5 33449
zast. pl. zbořeniště 6 1714
zast. pl. 73 30520
ostat.pl. dobývací prost. 1 156866
ostat.pl. jiná plocha 28 19250
ostat.pl. manipulační pl. 20 17741
ostat.pl. neplodná půda 76 54811
ostat.pl. ostat.komunikace 49 64186
ostat.pl. pohřeb. 1 517
ostat.pl. silnice 9 77023
ostat.pl. zeleň 1 35
Celkem KN 722 11477318
Par. KMD 722 11477318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 93
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.