k.ú.: 650684 - Charvátská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584291 - Břeclav NUTS5 CZ0644584291
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2500 6082831
vinice 533 977845
zahrada 947 465625
ovoc. sad 13 33243
travní p. 68 167713
lesní poz les s budovou 2 91
lesní poz les(ne hospodář) 9 9275
lesní poz 297 5394798
vodní pl. nádrž přírodní 30 165318
vodní pl. nádrž umělá 5 291893
vodní pl. rybník 1 593067
vodní pl. tok přirozený 151 136823
vodní pl. tok umělý 1 15459
vodní pl. zamokřená pl. 31 15046
zast. pl. společný dvůr 18 5222
zast. pl. zbořeniště 15 4814
zast. pl. 1098 329731
ostat.pl. dráha 4 73450
ostat.pl. jiná plocha 286 219143
ostat.pl. manipulační pl. 126 73108
ostat.pl. neplodná půda 11 9667
ostat.pl. ostat.komunikace 420 307751
ostat.pl. pohřeb. 1 2875
ostat.pl. silnice 197 50745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 80006
ostat.pl. zeleň 63 155880
Celkem KN 6865 15661419
GP 1 1900
Celkem ZE 1 1900
Par. DKM 6865 15661419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 666
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1053
byt.z. byt 1387
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 15
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 1421
LV 2749
spoluvlastník 5049

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2012 1:1000 05.11.2012 *) Z-10922/2012-704, 10parcel
DKM 1:1000 27.11.2006 Z-9906/2006-704
ZMVM 1:2000 01.12.1985 04.12.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.12.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 06:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.