k.ú.: 650749 - Roztyly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563081 - Chbany NUTS5 CZ0422563081
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1416
orná půda 27 1212000
zahrada 12 4054
travní p. mez, stráň 2 4041
vodní pl. zamokřená pl. 3 1890
zast. pl. 17 11460
ostat.pl. jiná plocha 6 2960
ostat.pl. manipulační pl. 3 1881
ostat.pl. neplodná půda 8 20005
ostat.pl. ostat.komunikace 10 6210
ostat.pl. silnice 2 3711
ostat.pl. zeleň 1 441
Celkem KN 93 1270069
Par. DKM 93 1270069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 15
LV 18
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2009
FÚO 1:5000 06.02.1979 15.02.2009
S-SK GS 1:2880 1843 05.02.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.