k.ú.: 650781 - Brocno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 5634973
chmelnice 1 5400
zahrada 154 87849
ovoc. sad 1 2877
travní p. 48 208975
lesní poz les(ne hospodář) 3 676805
lesní poz 84 5167133
vodní pl. nádrž umělá 1 504
vodní pl. tok přirozený 3 2319
zast. pl. společný dvůr 1 115
zast. pl. zbořeniště 2 1311
zast. pl. 148 85540
ostat.pl. jiná plocha 22 22101
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 7 2053
ostat.pl. neplodná půda 90 80288
ostat.pl. ostat.komunikace 88 161275
ostat.pl. silnice 6 91949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6892
Celkem KN 1152 12238376
Par. KMD 1152 12238376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 146
LV 176
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.