k.ú.: 650803 - Újezd u Chcebuze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1631122
zahrada 35 32509
travní p. 69 99549
lesní poz 41 3131311
vodní pl. zamokřená pl. 1 586
zast. pl. zbořeniště 5 4082
zast. pl. 25 19729
ostat.pl. jiná plocha 16 10331
ostat.pl. manipulační pl. 1 181
ostat.pl. neplodná půda 26 36766
ostat.pl. ostat.komunikace 48 36391
ostat.pl. silnice 5 18022
ostat.pl. zeleň 4 611
Celkem KN 382 5021190
Par. KMD 382 5021190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 45
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.