k.ú.: 650820 - Bříza nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 1077139
zahrada 17 11700
ovoc. sad 11 7522
travní p. 63 163353
lesní poz 27 324540
vodní pl. nádrž umělá 8 112752
vodní pl. tok přirozený 3 5315
vodní pl. tok umělý 1 1036
vodní pl. zamokřená pl. 1 10335
zast. pl. zbořeniště 3 1697
zast. pl. 63 10784
ostat.pl. jiná plocha 36 39031
ostat.pl. neplodná půda 35 97673
ostat.pl. ostat.komunikace 25 48366
ostat.pl. silnice 10 65782
Celkem KN 324 1977025
Par. DKM 163 1914587
Par. KMD 161 62438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 86
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2014
DKM-KPÚ 23.11.2009 1:1000 24.11.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1841 28.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.