k.ú.: 650862 - Skalka u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1848198
zahrada 5 4676
travní p. 195 249202
lesní poz 6 94424
vodní pl. nádrž umělá 1 7455
vodní pl. rybník 2 9754
vodní pl. zamokřená pl. 1 1927
zast. pl. společný dvůr 7 305
zast. pl. 305 28361
ostat.pl. jiná plocha 113 132600
ostat.pl. manipulační pl. 1 232
ostat.pl. neplodná půda 28 70579
ostat.pl. ostat.komunikace 71 60158
ostat.pl. silnice 10 66523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 173 84326
ostat.pl. zeleň 1 512
Celkem KN 964 2659232
Par. DKM 964 2659232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 217
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 303
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 26
LV 339
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1983 03.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 11:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.