k.ú.: 651028 - Hradiště u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 913300
zahrada 102 55980
ovoc. sad 1 17743
travní p. 43 221637
lesní poz 1 4012
vodní pl. nádrž přírodní 2 29753
vodní pl. nádrž umělá 4 7546
vodní pl. tok přirozený 1 1427
vodní pl. tok umělý 1 7391
vodní pl. zamokřená pl. 6 9131
zast. pl. společný dvůr 4 542
zast. pl. zbořeniště 8 7223
zast. pl. 339 275079
ostat.pl. dráha 1 52834
ostat.pl. jiná plocha 166 149828
ostat.pl. manipulační pl. 88 324477
ostat.pl. neplodná půda 22 64099
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 20188
ostat.pl. ostat.komunikace 206 256226
ostat.pl. pohřeb. 1 94111
ostat.pl. silnice 35 178998
ostat.pl. zeleň 175 135114
Celkem KN 1298 2826639
Par. DKM 1298 2826639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 28
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 327
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 201
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2012
THM-V 1:2000 01.01.1981 30.11.2012 i měřítko 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.