k.ú.: 651613 - Korouhvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595705 - Chlum-Korouhvice NUTS5 CZ0635595705
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 225681
travní p. 107 370024
lesní poz 186 511892
vodní pl. nádrž umělá 1 398653
vodní pl. tok přirozený 5 3910
zast. pl. 7 1010
ostat.pl. jiná plocha 96 138599
ostat.pl. manipulační pl. 1 2740
ostat.pl. neplodná půda 132 93782
ostat.pl. ostat.komunikace 76 27147
ostat.pl. silnice 36 32566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3144
Celkem KN 692 1809148
Par. KMD 692 1809148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 7
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 01:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.