k.ú.: 651842 - Chlumín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534820 - Chlumín NUTS5 CZ0206534820
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 691 5660580
zahrada 132 64223
ovoc. sad 13 48574
travní p. 52 99696
lesní poz 13 25979
vodní pl. nádrž umělá 2 5908
vodní pl. tok umělý 224 87003
vodní pl. zamokřená pl. 11 22867
zast. pl. společný dvůr 3 10335
zast. pl. zbořeniště 10 2644
zast. pl. 245 90836
ostat.pl. dráha 1 2662
ostat.pl. jiná plocha 44 20988
ostat.pl. manipulační pl. 22 40003
ostat.pl. neplodná půda 38 28469
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 473
ostat.pl. ostat.komunikace 105 97008
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 10 69329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16767
ostat.pl. zeleň 1 66
Celkem KN 1622 6396208
Par. KMD 1620 6395168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 306
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.05.2022 02:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.