k.ú.: 651923 - Velká Chmelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 1569972
zahrada 74 51190
ovoc. sad 1 2687
travní p. 201 598163
lesní poz 105 1073735
vodní pl. tok přirozený 1 11383
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. 80 37459
ostat.pl. dráha 6 39933
ostat.pl. jiná plocha 67 59894
ostat.pl. manipulační pl. 6 16302
ostat.pl. neplodná půda 167 79332
ostat.pl. ostat.komunikace 56 54675
ostat.pl. silnice 27 24037
Celkem KN 1078 3618889
Par. KMD 1078 3618889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 78
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 100
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.