k.ú.: 652105 - Chocomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553727 - Chocomyšl NUTS5 CZ0321553727
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 1794888
zahrada 101 71637
ovoc. sad 14 19775
travní p. mez, stráň 4 619
travní p. 420 873302
lesní poz 158 1027948
vodní pl. nádrž přírodní 1 1229
vodní pl. nádrž umělá 3 4779
vodní pl. rybník 22 68518
vodní pl. tok přirozený 83 20193
vodní pl. tok umělý 25 2391
vodní pl. zamokřená pl. 1 109
zast. pl. zbořeniště 1 487
zast. pl. 101 47241
ostat.pl. jiná plocha 30 43952
ostat.pl. manipulační pl. 32 21402
ostat.pl. neplodná půda 151 78883
ostat.pl. ostat.komunikace 136 43153
ostat.pl. pohřeb. 1 18
ostat.pl. silnice 96 59769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 519
ostat.pl. zeleň 3 269
Celkem KN 1873 4181081
Par. DKM 1873 4181081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 97
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 159
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2007
ZMVM 1:2000 01.05.1988 19.09.2007
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.