k.ú.: 652148 - Chodov u Bečova nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578011 - Chodov NUTS5 CZ0412578011
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 511111
zahrada 86 56437
travní p. 204 1128080
lesní poz les(ne hospodář) 22 140844
lesní poz 73 6100836
vodní pl. nádrž umělá 3 7338
vodní pl. tok přirozený 3 3047
vodní pl. tok umělý 2 716
zast. pl. zbořeniště 8 1885
zast. pl. 84 21762
ostat.pl. jiná plocha 38 29329
ostat.pl. manipulační pl. 16 2588
ostat.pl. neplodná půda 61 40236
ostat.pl. ostat.komunikace 65 62412
ostat.pl. silnice 10 42889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1864
ostat.pl. zeleň 40 8930
Celkem KN 790 8160304
Par. KMD 790 8160304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 79
LV 113
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2015
S-SK GS 1:2880 1841 23.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.