k.ú.: 652369 - Choltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575054 - Choltice NUTS5 CZ0532575054
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 6431
orná půda 561 4934289
zahrada 556 410270
ovoc. sad 12 393538
travní p. 71 184728
lesní poz ostat.komunikace 12 22506
lesní poz 20 616789
vodní pl. nádrž přírodní 1 1660
vodní pl. nádrž umělá 6 17057
vodní pl. rybník 7 66625
vodní pl. tok přirozený 3 27880
vodní pl. tok umělý 49 62634
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. 562 163371
ostat.pl. dráha 2 19527
ostat.pl. jiná plocha 50 89582
ostat.pl. manipulační pl. 24 56708
ostat.pl. neplodná půda 29 31833
ostat.pl. ostat.komunikace 117 222319
ostat.pl. pohřeb. 1 2083
ostat.pl. silnice 26 143713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 41991
ostat.pl. zeleň 36 119582
Celkem KN 2156 7635138
Par. DKM 2156 7635138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 56
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 554
byt.z. byt 47
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 53
LV 808
spoluvlastník 1298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2019
DKM-KPÚ 12.09.2017 1:1000 12.09.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 21.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.