k.ú.: 652458 - Chomutov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562971 - Chomutov NUTS5 CZ0422562971
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 2250210
zahrada skleník-pařeniš. 2 50
zahrada 1713 904057
ovoc. sad 89 288490
travní p. 212 628413
lesní poz 186 2251608
vodní pl. nádrž přírodní 59 496582
vodní pl. nádrž umělá 21 323979
vodní pl. tok přirozený 97 139220
vodní pl. tok umělý 6 17612
vodní pl. zamokřená pl. 51 132265
zast. pl. společný dvůr 53 10195
zast. pl. zbořeniště 105 39904
zast. pl. 6293 1775441
ostat.pl. dráha 173 720022
ostat.pl. jiná plocha 1891 2836721
ostat.pl. manipulační pl. 1256 3253286
ostat.pl. neplodná půda 282 421140
ostat.pl. ost.dopravní pl. 60 24992
ostat.pl. ostat.komunikace 1849 1476684
ostat.pl. pohřeb. 3 94183
ostat.pl. silnice 180 471824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 266992
ostat.pl. zeleň 1330 1328053
Celkem KN 16515 20151923
Par. DKM 16515 20151923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 27
č.p. bydlení 359
č.p. byt.dům 444
č.p. doprava 9
č.p. jiná st. 208
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb. 226
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 1141
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 37
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 15
č.e. garáž 644
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 52
bez čp/če garáž 1523
bez čp/če jiná st. 372
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 180
bez čp/če prům.obj 184
bez čp/če rod.rekr 159
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 170
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 51
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 5894
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 11418
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 55
byt.z. j.nebyt 415
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 181
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 12152
LV 12144
spoluvlastník 28144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2016
THM-V 1:1000 31.12.1983 10.12.2016 část v 1:2000
THM-V 1:2000 01.09.1983 30.12.1983 část k.ú.
THM-V 1:1000 31.12.1981 31.08.1983 část k.ú.
FÚO 1:5000 04.05.1980 10.12.2016 část k.ú.
THM-V 1:1000 27.11.1973 30.12.1981 část k.ú.
THM-V 1:1000 31.12.1970 26.11.1973
THM-G 1:1000 31.12.1969 10.12.2016 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 30.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.