k.ú.: 653039 - Chotěmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552453 - Chotěmice NUTS5 CZ0317552453
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2662107
zahrada 91 74933
ovoc. sad 2 7627
travní p. 142 680836
lesní poz 166 1147183
vodní pl. nádrž přírodní 1 17748
vodní pl. nádrž umělá 7 22120
vodní pl. rybník 12 93282
vodní pl. tok umělý 25 20518
vodní pl. zamokřená pl. 8 19726
zast. pl. 105 52312
ostat.pl. jiná plocha 27 32886
ostat.pl. manipulační pl. 35 43684
ostat.pl. neplodná půda 22 27520
ostat.pl. ostat.komunikace 74 148882
ostat.pl. silnice 5 50929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3271
ostat.pl. zeleň 17 54003
Celkem KN 916 5159567
Par. DKM 623 4969189
Par. KMD 293 190378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 103
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 174
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.09.2018
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK GS 1:2880 1828 13.09.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 17:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.