k.ú.: 653365 - Chotiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564966 - Chotiněves NUTS5 CZ0423564966
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 669 2958328
chmelnice 185 614562
zahrada 108 84110
ovoc. sad 7 13449
travní p. 297 584546
lesní poz 37 195991
vodní pl. nádrž umělá 3 590
vodní pl. tok přirozený 25 6252
vodní pl. tok umělý 67 14366
zast. pl. společný dvůr 5 1027
zast. pl. zbořeniště 7 1771
zast. pl. 114 66133
ostat.pl. dráha 1 4106
ostat.pl. jiná plocha 46 33615
ostat.pl. manipulační pl. 49 60050
ostat.pl. neplodná půda 32 73548
ostat.pl. ostat.komunikace 103 68347
ostat.pl. pohřeb. 1 352
ostat.pl. silnice 16 44089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3522
Celkem KN 1775 4828754
GP 4 33456
Celkem ZE 4 33456
Par. KMD 1771 4795298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 11
Celkem BUD 104
LV 161
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.